Как да постъпим, когато има Рекламация или разменена стока, доставена от www.bogdanmebel.com


Както всички знаем, не винаги в живота нещата се подреждат така, както сме ги планирали. Винаги има вероятност нещо да се обърка, когато не всичко зависи от нас. Работата с тежки стоки като мебели, матраци и друг тип обемисти артикули е трудна и отговорна задача. Организацията по изпращане и опазване на стоките понякога е сложна и не винаги има бързо решение. За ситуациите на Рекламация трябва да се знае, че служителите на www.bogdanmebel.com в по-голямата си част от случаите нямат вина и често грешката е другаде по веригата от товаро-разтоварване, транспортни услуги и др. За да подобрим обслужването от отдел Рекламации щe засегнем някои по важни въпроси в тази наша статия.

Въпрос: Какво трябва да знаем при получаване на стоката?

Отговор: Винаги когато получаваме стока трябва да се направи оглед дали получаваме това, което сме поръчали. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявявани при приемане на стоките. В противен случаи стоките се считат за приети. Ако има липси и явни недостатъци по стоките се попълва Протокол за щети – задължително в присъствието на куриера.

Въпрос: Какво се случва ако стоката не отговаря на това което съм поръчал?

Отговор: По възможност е желателно да се забележи и опише в Протокола по време на доставката, защото най-вероятната причината е разменена стока. Ако все пак забележете в последствие различието на стоката, не разпечатвайте стоката и я запазете максимално в вида на получаване. Свържете се с нас на  телефон 0890 10 72 10 за да разберем за ситуацията. Моля, имате в предвид че в последствие трябва да опишете целия проблем и писмено на е-mail: netportal.assistance@gmail.com. Молим за Вашето търпение, защото понякога размяната на стоки и получаването на поръчаната от Вас стока може да отнеме определено време според ситуацията.

Въпрос: Какво да направя, ако съм наистина много ядосан при проблем със стоката, която съм получил?

Отговор: От екипа на Мебели Богдан смятаме, че добрият тон е задължително условие за да се вземат възможно най-добрите решения в конкретната ситуация. Няма моментално решение в ситуацията на рекламация или разменена стока поради многообразието от случаи. Ние ще се постараем да удовлетворим вашите очаквания възможно най-бързо. За по-голяма сигурност кореспонденцията се води в писмен вид. Успокойте се и изчакайте решаването на вашия случай.

Въпрос: Какви документи трябва да представя за да имам право на Рекламация?

Отговор: Касова бележка или документ от Пощенски паричен превод, Фактура ако е налична такава, други документи установяващи несъответствието на стоката с договореното и снимков материал.
За стоките за които има Търговска гаранция рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранция на мебели се явяват Касова бележка или документ от ППП.

Въпрос: Как можем да стартираме процедурата по  основателна рекламация на стоки?

Отговор: За да упражним правото си на Рекламация на стоки поръчани през www.bogdanmebel.com, първата ни работа е да уведомите в писмен вид на e-mail: netportal.assistance@gmail.com за проблемите свързани с полученият продукт.

Задължително опишете възможно най-подробно проблема  и прикачете снимки, които го доказват.

Всички имейли се разглеждат и обработват по реда на получаване, поради което понякога е възможно забавяне на отговора.

В рамките на 3 работни дни, специалист разглежда заявката и се свързва с клиента за уговаряне на всички подробности и варианти по съответната ситуация.

Въпрос: Възможен ли е отказ за възстановяване на щета?

Отговор:  Цитат от Общите условия:

      (5) Нет портал ЕООД не поема гаранционно обслужване в следните случаи: при използване и/или съхранение на закупената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; при неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; при разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; при умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от потребителя/Клиента или други лица /вандализъм/; при повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; при повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

      (6) При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката - касова бележка, документ от ППП или фактура, протоколи или други документи (гаранционна карта и др.)

      (7) Нет Портал ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечен срок.

Въпрос: На кой адрес се приемат дефектни стоки или детайли?

Отговор: В склада на фирмата намиращ се на адрес гр. Плевен, с пощенски код 5800,жк. Кайлъка 317, в склада на фирма Нет Портал ЕООД. Без предварителна уговорка обаче имаме право да не приемем стока, за която не сме уведомени.

Въпрос: За коя сметка са разходите по размяна на объркана стока?

Отговор: Всички разходи, свързани с размяната на сгрешени стоки или евентувални резервни части при одобрена рекламация, са за наша сметка.

 

За повече информация оставаме на разположение на телефон: 0890 10 72 10

е-mail: netportal.assistance@gmail.com